Despre noi

Asociația Națională a Industriei Muzicale este o asociație obștească  neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită  prin libera manifestare a voinței persoanelor și a  organizațiilor asociate , având scopul comun în realizarea obiectivelor propuse.

Viziune

Produsele și serviciile de industrie muzicală create în Republica Moldova pot deveni  competitive pe piața muzicală internațională. 

Misiune

Crearea contextelor și stabilirea conexiunilor pentru a oferi încredere între actorii competitivi ai industriei muzicale, atât pe  plan național cât și pe plan internațional. Precum și identificarea  problemelor cu impact sistematic, aducerea lor pe agenda publică pentru mobilizarea partenerilor  și autorităților publice de  a contribui la rezolvarea lor. 

Obiective

  • Elaborarea și promovarea proiectelor de legi și acte privind baza normativă de reglementare a industriei  muzicale;
  • Stabilirea parteneriatelor cu organele administrațiilor publice;
  • Implicarea în proiecte sociale cu beneficiari multipli;
  • Instruirea profesională a specialiștilor din companiile de profil. Instruirea liber profesioniștilor, atât prin abordare sistemului educațional tradițional cât și a instruirii de alternativă;
  • Creșterea competitivității;
  • Implicarea în proiecte  culturale transfrontaliere;
  • Asocierea cu alte entități profesionale și ONG-ste din domeniul industriilor creative.